Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich
Ewidencje i rejestry prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
W jednostce prowadzi się ewidencję spraw poprzez:
- dziennik korespondencyjny – który służy komórkom organizacyjnych do rejestracji przychodzącej i wychodzącej korespondencji jawnej,
- dziennik podawczy – który służy sekretariatowi Komendanta Miejskiego do rejestracji wpływów i potwierdzenia ich odbioru przez komórki organizacyjne,
- spis spraw prowadzony przez poszczególne komórki organizacyjne,
- spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazywanych do archiwum.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1815
Treść wprowadził(a): Kośmider Jacek, 2004-07-28 14:22:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-07-14 12:07:46