Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach ŚląskichEwidencje i rejestry prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
W jednostce prowadzi się ewidencję spraw poprzez:
- dziennik korespondencyjny – który służy komórkom organizacyjnych do rejestracji przychodzącej i wychodzącej korespondencji jawnej,
- dziennik podawczy – który służy sekretariatowi Komendanta Miejskiego do rejestracji wpływów i potwierdzenia ich odbioru przez komórki organizacyjne,
- spis spraw prowadzony przez poszczególne komórki organizacyjne,
- spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazywanych do archiwum.