Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach ŚląskichUstawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Dz.U. z 2013 poz. 1340 Jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej