Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

SEKCJE KOMENDY

Sekcja organizacyjno-kadrowa –                                               st. kpt. mgr Griner Beata
                                                                                                           mgr Kaczmarek Anna

Sekcja finansów –                                                                      st. ogn. Borowicz Agnieszka
                                                                                                           mgr Profus Magdalena

Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych –                        st. ogn. Kuczowic Gabriel
                                                                                                           mł. asp. mgr Gutkowski Wojciech

Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych –                                  mł. bryg. mgr Praus Paweł
                                                                                                           mł. asp. inż. Kyrcz Artur

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych –


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej –  mł. bryg. mgr inż. Blachliński Rafał

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej –  mł. bryg. mgr Adrian Patalong


DOWÓDCY ZMIAN:

ZMIANA I -  mł. kpt. Bryszkowski Arkadiusz

ZMIANA II - st. kpt. Kulawik Marcin

ZMIANA III - asp. sztab. Warchał Piotr


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza realizuje zadania operacyjno - szkoleniowe oraz nadzoruje Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego