Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zlokalizowanych na terenie miasta Piekary Śląskie:

Na terenie miasta Piekary Śląskie nie funkcjonują zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Informacja o zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej znajdującym się na terenie miasta Piekary Śląskie – Orzeł Biały SA – jest zamieszczona na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.