Strona archiwalna - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Piekarach Śląskich
ul. Karola Miarki 14
Telefon: (32) 287 21 24
              (32) 287 21 25


Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej:
mł. bryg. mgr inż. Rafał Blachliński
email: rblachlinski@kmpsppiekary.pl

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej:
mł. bryg. mgr. Adrian Patalong
email: apatalong@kmpsppiekary.pl


Zakres zadań Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej